อยากเป็นเนิตบัณฑิตไทย ต้องทำอย่างไร
หลักสูตรการเรียนการสอน
การวางแผนการศึกษา ให้ประสบความสำเร็จ
การฝึกเขียนข้อสอบ
การวางโครงสร้างของคำตอบ
การวางโครงสร้างของคำตอบ แบบสามส่วน
การวางโครงสร้างของคำตอบ แบบสองส่วน
การวางโครงสร้างของคำตอบ แบบหนึ่งส่วน
ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อสอบ
กลุ่มวิชากฎหมายอาญา
กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง ฯ
กลุ่มวิชาวิแพ่ง
กลุ่มวิชาวิอาญา
เอกสารสรุปเนื้อหาวิชาฯ
ภาคหนึ่ง สมัยที่ ๖๗
สรุปเนื้อหาวิชากฎหมาย และรวมฏีกาที่น่าสนใจ
ติวก่อนสอบ
เอกสารสรุปเนื้อหาวิชาฯ
ภาคสอง สมัยที่ ๖๗
สรุปเนื้อหาวิชากฎหมาย และรวมฏีกาที่น่าสนใจ
เล่ม 1
เล่ม 2
เล่ม 3
เล่ม 4
เล่ม 5
เล่ม 6
เล่ม 7
เล่ม 8
เล่ม 9
เล่ม 10
เล่ม 11
เล่ม 12
ติวก่อนสอบ
เอกสารสรุปเนื้อหาวิชาฯ
ภาคหนึ่ง สมัยที่ ๖๘
สรุปเนื้อหาวิชากฎหมาย และรวมฏีกาที่น่าสนใจ
เล่ม 1
เล่ม 2
เล่ม 3
เล่ม 4
เล่ม 5
เล่ม 6
เล่ม 7
เล่ม 8
เล่ม 9
เล่ม 10
เล่ม 11
เล่ม 12
ติวก่อนสอบ
ระเบียบการให้-หัก คะแนนการตรวจข้อสอบเนติฯ
การเขียนตอบข้อสอบเนติฯ วิชากฎหมายอาญา ให้ได้ 10 คะแนนเต็ม
สถิติมาตราที่เคยออกเป็นข้อสอบเนติบัณฑิต ภาค 1 อาญา ย้อนหลัง 20 ปี
สถิติมาตราที่เคยออกเป็นข้อสอบเนติบัณฑิต ภาค 1 แพ่ง ฯ ย้อนหลัง 20 ปี
คำแนะนำนักศึกษาเนติ 1/68
คำแนะนำการตอบข้อสอบเนติบัณฑิต โดย ศาสตราจารย์พิเศษหม่อมหลวง ไกรฤกษ์ เกษมสันต์
คำแนะนำการเรียนกฎหมาย โดย ท่านอาจารย์วิวัฒน์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ ผู้สอบได้ที่ 1 เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา
คำแนะนำนักศึกษาเนติบัณฑิต ภาค 2 ขาวิแพ่ง โดย ท่านอาจารย์วิวัฒน์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ
 

เพจ ทนายมนตรี ปรึกษาฟรี เปิดขึ้นมาเพื่อให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายฟรี แก่ประชาชนทั่วไป ผู้มีคดีความ และนักศึกษากฎหมาย โดยขอให้ปรึกษาเข้ามาที่หน้าเฟสเลยนะครับ(โปรดอย่าอินบ็อก)จะได้เป็นประโยชน์กับบุคคลทั่วไป ที่อาจจะมีปัญหาเดียวกับคุณ สำหรับผู้มีคดีความที่ต้องการจ้างว่าความ จ้างสืบทรัพย์ บังคับคดี กรุณาอินบ๊อก หรือโทรมาที่ 0814070734 นะครับ ***** ไม่ต้องกลัวแพง ราคาคุยกันได้ ถ้าไม่มีเงินจริงอาจว่าความให้ฟรี *****
Fan Page ทนายมนตรี ปรึกษาฟรี คลิกที่นี่รวมธงคำตอบชั้นเนติบัณฑิตไทย

ตัวอย่างคำร้อง คำขอ คำแถลง

ตัวอย่างคำร้อง คำขอ คำแถลง

โหลดแอพ ตัวอย่างคำร้อง คำขอ คำแถลง ที่ใช้กับโทรศัพท์ ระบบแอนดรอย ฟรี

โหลดแอพ ตัวอย่างคำร้อง คำขอ คำแถลง ที่ใช้กับโทรศัพท์ ระบบแอนดรอย ฉบับสมบูรณ์

ดูวิธีการLoginและวิธีเข้าสู่ระบบเรียนติวOn-Line
ฎีกาน่าสนใจ(เฉพาะกิจ) อาญา
ฎีกาน่าสนใจ(เฉพาะกิจ) แพ่ง
ฎีกาน่าสนใจ(เฉพาะกิจ)วิแพ่ง
ฎีกาน่าสนใจ(เฉพาะกิจ) วิอาญา
สั่งซื้อเอกสารสรุปฯภาค 1 สมัยที่ 68 ครึ่งราคา
สั่งซื้อเอกสารสรุปฯภาค 2 สมัยที่ 67 ครึ่งราคา
เชิญสมาชิกเลือกICONส่วนตัว ดูรายละเอียดคลิกที่นี่


 
 


Login คลิ๊กที่นี่


ทะเบียนพาณิชย์
อิเล็คทรอนิคเลขที่
0107514831419


กฏหมายใกล้ตัว
รัฐธรรมนูญฯ(ชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๕๗
พ.ร.บ.การทวงหนี้ พ.ศ.๒๕๕๘
พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ป.วิ.พ. (ฉบับที่ 23 ) พ.ศ.2550 (พยาน วิ.แพ่ง)
พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม ป.วิ.พ. (ฉบับที่ 24)
พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลฯ
พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลฯ(ฉบับที่ 2)
พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม ป.วิ.อ. (ฉบับที่ 25)
พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม ป.วิ.อ. (ฉบับที่ 26)
พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม ป.วิ.อ. (ฉบับที่ 27)
พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม ป.วิ.อ. (ฉบับที่ 28)
พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม ป.วิ.อ. (ฉบับที่ 29)
ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม ป.วิ.พ. (ฉบับที่..) พ.ศ....... (ค่าธรรมเนียมศาล)


เตรียมตัว
สอบปากเปล่า
การขึ้นทะเบียนสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบปากเปล่า
ข้อกำหนดในการสอบ
ตัวอย่างคำถามคำตอบ

เนติบัญฑิตยสภา
สำนักอบรม เนติบัญฑิต
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงยุติธรรม
สภาทนายความ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมคุมประพฤติ
สถาบันกฎหมายอาญา
สำนักงานอัยการสูงสุด
ศาลยุติธรรม
สำนักวิชาการศาลยุติธรรม
ศาลอาญา
ศาลแพ่ง
ศาลอาญาธนบุรี
ศาลแพ่งธนบุรี
ศาลอาญากรุงเทพใต้
ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
ศาลอุทธรณ์
ศาลฎีกา
ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครอง
ศาลแรงงานกลาง
ศาลทรัพย์สินทางปัญญา ฯ
ศาลเยาวชนและครอบครับ
สำนักงานศาลยุติธรรม