ติวก่อนสอบภาค ๑ สมัยที่ ๖๘
 (21/10/2549)

ติวก่อนสอบกลุ่มวิชากฎหมายอาญา ออกวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘
ท่านสมาชิกจะได้รับทางEMS ไม่เกิน ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘
ติวก่อนสอบกลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง ออกวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘
ท่านสมาชิกจะได้รับทางEMS ไม่เกิน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ติวก่อนสอบกลุ่มวิชาอาญา จะประกอบไปด้วย
1.สรุปหลักกฎหมาย เฉพาะเรื่องที่น่าจะออกสอบ โดยจัดทำเป็นรายข้อ
2.รวมคำพิพากษาฎีกา เฉพาะเรื่องที่น่าจะออกสอบ โดยจัดทำเป็นรายข้อ
3.อธิบายทบทวนหลักกฎหมาย เฉพาะเรื่องที่น่าจะออกสอบ โดยจัดทำเป็นรายข้อ
4.ตัวอย่างคำถาม คำตอบ เฉพาะเรื่องที่น่าจะออกสอบ โดยจัดทำเป็นรายข้อ

หมายเหตุ
ข้อสอบแต่ละกลุ่มวิชาจะมีจำนวน 10 ข้อ ดังนั้น เอกสารชุด ติวก่อนสอบ นี้จะมีตัวอย่างคำถาม คำตอบ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20 ข้อ เพื่อช่วยให้ท่านที่ไม่มีเวลาจริง ๆ จะมีก็เพียงเวลาก่อนสอบ 2-3 วันเท่านั้น จะได้ไม่ต้องอ่านหนังสือมากเกินความจำเป็นแต่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยจะทำการจัดส่งถึงมือสมาชิกทางEMS ก่อนสอบแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 7 วัน

คลิ๊กอ่านตามกลุ่มวิชา และหัวข้อด้านล่างนี้ตามต้องการได้เลยครับ
ติวก่อนสอบกลุ่มวิชาอาญา
1.สรุปหลักกฎหมาย เฉพาะเรื่องที่น่าจะออกสอบ
2.รวมคำพิพากษาฎีกา เฉพาะเรื่องที่น่าจะออกสอบ
3.อธิบายทบทวนหลักกฎหมาย เฉพาะเรื่องที่น่าจะออกสอบ
4.ตัวอย่างคำถาม คำตอบ เฉพาะเรื่องที่น่าจะออกสอบ

ติวก่อนสอบกลุ่มวิชาอาญา
ข้อ 1.
ข้อ 2.
ข้อ 3.
ข้อ 4.
ข้อ 5.
ข้อ 6.
ข้อ 7.
ข้อ 8.
ข้อ 9.
ข้อ 10.

ติวก่อนสอบกลุ่มวิชาแพ่ง จะประกอบไปด้วย
1.สรุปหลักกฎหมาย เฉพาะเรื่องที่น่าจะออกสอบ โดยจัดทำเป็นรายข้อ
2.รวมคำพิพากษาฎีกา เฉพาะเรื่องที่น่าจะออกสอบ โดยจัดทำเป็นรายข้อ
3.อธิบายทบทวนหลักกฎหมาย เฉพาะเรื่องที่น่าจะออกสอบ โดยจัดทำเป็นรายข้อ
4.ตัวอย่างคำถาม คำตอบ เฉพาะเรื่องที่น่าจะออกสอบ โดยจัดทำเป็นรายข้อ

หมายเหตุ
ข้อสอบแต่ละกลุ่มวิชาจะมีจำนวน 10 ข้อ ดังนั้น เอกสารชุด ติวก่อนสอบ นี้จะมีตัวอย่างคำถาม คำตอบ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20 ข้อ เพื่อช่วยให้ท่านที่ไม่มีเวลาจริง ๆ จะมีก็เพียงเวลาก่อนสอบ 2-3 วันเท่านั้น จะได้ไม่ต้องอ่านหนังสือมากเกินความจำเป็นแต่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยจะทำการจัดส่งถึงมือสมาชิกทางEMS ก่อนสอบแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 7 วัน

คลิ๊กอ่านตามกลุ่มวิชา และหัวข้อด้านล่างนี้ตามต้องการได้เลยครับ
ติวก่อนสอบกลุ่มวิชาแพ่ง
1.สรุปหลักกฎหมาย เฉพาะเรื่องที่น่าจะออกสอบ
2.รวมคำพิพากษาฎีกา เฉพาะเรื่องที่น่าจะออกสอบ
3.อธิบายทบทวนหลักกฎหมาย เฉพาะเรื่องที่น่าจะออกสอบ
4.ตัวอย่างคำถาม คำตอบ เฉพาะเรื่องที่น่าจะออกสอบ

ติวก่อนสอบกลุ่มวิชาแพ่ง
ข้อ 1.
ข้อ 2.
ข้อ 3.
ข้อ 4.
ข้อ 5.
ข้อ 6.
ข้อ 7.
ข้อ 8.
ข้อ 9.
ข้อ 10.

May 2008