ได้อะไรจาก ติว-เน100 ดอทคอม
 (24/2/2549)

สืบเนื่องจากการที่ผู้จัดทำได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสชีวิตนักศึกษาในระดับเนติบัณฑิต อยู่หลายปีและเฝ้าสังเกตสิ่งต่างๆ รอบๆข้าง พยายามค้นหาเหตุผลต่าง ๆ ว่าเหตุใดเราถึงสอบไม่ได้ เสียที ทั้ง ๆที่เวลาเข้าฟังอาจารย์บรรยาย เราก็ตามทัน และเข้าใจดี และเวลาอ่านรวมคำบรรยายเอง ที่บ้านเราก็เข้าใจดี เวลาทำข้อสอบเราก็ว่าเราทำได้ และก็เขียนไปเสียมากมาย แต่เหตุไฉนเวลา ธงคำตอบออกมาคำตอบไม่ได้ยืดยาว อย่างที่เราเขียน ประเด็นก็ไม่ตรงกับที่เราตอบ คะแนนออก มาเห็นแล้ว อยากจะเป็นลม

ผลจากการที่ผู้จัดทำได้พยายามสังเกต และหาข้อบกพร่องต่าง ๆเพื่อปรับปรุงการศึกษา โดยหวังว่าจะทำให้ทำ คะแนนได้ดีขึ้น ดีขึ้นจนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคือ 50 คะแนน และในที่สุด ผู้จัดทำ ก็ค้นพบ เหตุผลของแต่ละคน นั้นจะมีเหตุผลต่างกัน ได้แก่ วิธีการดูหนังสือ วิธีการเขียนตอบ วิธีการแก้ปัญหาการทำข้อสอบไม่ทัน วิธีแก้ปัญหา สำหรับ ผู้ที่ ไม่มีเวลา อ่านหนังสือเตรียมตัวสอบ และได้นำมาลองใช้ในการสอบของตนเอง จนประสบความสำเร็จ คะแนนค่อยๆ ปรับสูงขึ้นๆ จนในที่สุด ก็สามารถ ทำคะแนน ได้ผ่านเกณฑ์ 50 คะแนนไปได้ และก็ยังพยายามหา จุดบกพร่อง ของตนเองต่อไป จนประสบ ความสำเร็จอีก โดยสอบได้คะแนนเกิน 60 คะแนน ทั้งสองกลุ่ม วิชาในการสอบ ภาคเดียวกัน ผู้จัดทำจึงมั่นใจว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆ พี่ๆ น้อง ๆ ที่พยายามสอบมาแล้วหลายครั้ง แต่ก็ยังสอบตกซ้ำซาก คะแนน ไม่กระเตื้อง ขึ้นเลย หากทุกคนได้ทำความเข้าใจ และใช้เหตุ ใช้ผล คิดตามบทความในเอกสาร ที่ผู้จัดทำได้พยายามรวบรวมมา แล้ว ทุกคน ก็จะพบความจริงตามที่ผู้จัดทำชี้แนะ และเมื่อทุกคนนำไปปฏิบัติตามแล้ว จะเห็นผลทันทีในการสอบ ครั้งต่อไป โดยผู้จัดทำ เชื่อมั่นว่าถ้า ทุกคนปฏิบัติตามจะทำให้คะแนน ของแต่ละคนน่าจะเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า 10 คะแนน ขึ้นไป ซึ่งส่วนใหญ่ แล้วผู้ที่สอบไ ม่ผ่านนั้น ก็จะทำคะแนนได้ ประมาณ 30 กว่า ไปจนถึง 49 คะแนน โดยเฉพาะผู้ที่ได้คะแนน 48 หรือ 49 นี้ จะมีความรู้สึก เจ็บปวด และเสียความรู้สึก รวมทั้งเสียดายเวลาเป็นอย่างมาก และที่สำคัญยิ่งคือเสียโอกาสไม่ว่า จะเป็นการสอบ ผู้ช่วยผู้พิพากษา หรืออัยการผู้ช่วย หรือแม้แต่ในการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ซึ่งผู้จัดทำเคยประสบมาแล้วกับตนเอง จึงซาบซึ้ง เป็นอย่างยิ่ง

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้จัดทำจึงมีความคิดที่จะช่วยเหลือเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ที่ไม่มีเวลา เข้ารับฟังคำบรรยาย หรืออ่านรวม คำบรรยายซึ่งมีปริมาณ 3,000 ถึง 4,000 หน้าได้ จะมีเวลาบ้าง ก็เป็นช่วงเช้า ก่อนไปทำงาน หรือ ช่วงค่ำก่อนเข้านอน ประมาณวันละชั่วโมงเดียว โดยจะจัดทำ เป็น “ เอกสารสรุปเนื้อหาวิชา หลักกฎหมาย และรวมฎีกาที่น่าสนใจ เพื่อใช้ในการสอบ ” เป็น รายสัปดาห์ๆ ละ 1 เล่มๆ ละไม่เกิน 50 หน้า รวม 12 เล่ม (โดยผู้จัดทำ จะเป็นผู้อ่าน แทนท่าน และ สรุปย่อเอาแต่สิ่งที่เห็นว่าสำคัญ และเป็นประโยชน์สูงสุด ในการสอบมาจัดพิมพ์ไว้ ) และจะมี “ ติวก่อนสอบ” ให้ 1 เล่ม (จะรวบรวมหลักกฎหมาย และฎีกาเรื่องที่น่าจะนำมาเป็นข้อสอบได้) ส่งให้ก่อน สอบประมาณ 1 สัปดาห์ และจะมี “เก็บตกมาฝากก่อนสอบ” อีก 1 เล่ม (ในกรณีที่มีการเพิ่มเติ่มสิ่ง ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก หลังจากได้จัดส่งเอกสาร ติวก่อนสอบให้สมาชิกไปแล้ว) ซึ่งท่านอาจจะได้รับก่อนวันสอบเพียง 1 ถึง 2 วัน โดยเข้าไปดูได้ที่เว็บไซด์ในส่วนของสมาชิก เท่านั้น(เรียนติว On-line)

นอกจากนี้ก็ยังมีเอกสารที่น่าจะเป็นประโยชน์แก่ น้อง ๆที่อ่อนประสบการณ์ ไม่เคยสอบ มาก่อน หรือสอบตกซ้ำซาก รวมทั้งเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆที่ไม่มีเวลาทั้งหลายด้วย คือ “ เอกสารแนะนำวิธีการศึกษา และข้อควรปฏิบัติ ในการเตรียมตัวสอบ เทคนิคการทำข้อสอบให้ได้คะแนนเพิ่มขึ้น วิธีแก้ปัญหาการทำข้อสอบไม่ทัน วิธีแก้ปัญหาไม่มีเวลาอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบแต่อยาก สอบได้ ” อีก ๑ เล่ม ส่งให้ท่านก่อนที่จะเริ่มศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษา และทำข้อสอบดูรายละเอียดกำหนดส่งเอกสารฯ คลิ๊กที่นี่ครับ


สมัครสมาชิกคลิ๊กที่นี่ครับ

May 2008