ตัวอย่างคำร้อง คำขอ คำแถลง โดยทนายมนตรี วงศ์ลิ้มอมรเลิศ
 (14/6/2560)

********************

ตัวอย่างคำร้อง คำขอ คำแถลง โดยทนายมนตรี วงศ์ลิ้มอมรเลิศ

คำแถลงขอให้ศาลมีคำสั่งปิดหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง

คำแถลงขอยืนยันที่อยู่จำเลย

คำแถลงขออนุญาตส่งหมายข้ามเขต

คำแถลงขอส่งหมายข้ามเขต

คำแถลงขออนุญาตปิดหมาย

คำแถลงขอประกาศหนังสือพิมพ์

คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้อง

คำแถลงขอให้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยในต่างประเทศ

คำบอกกล่าวขอถอนฟ้อง

คำร้องขอถอนฟ้อง

คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การ

คำร้องขอยื่นคำคู่ความต่อศาลอื่นเพราะเหตุสุดวิสัย

คำขอให้ศาลทำการชี้สองสถาน

คำร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การ

คำร้องขอให้ศาลชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้น

คำร้องขอให้ศาลชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้น

เตรียมพบกับแอพตัวอย่างคำร้อง คำขอ คำแถลง บนมือถือระบบแอนดรอย (เข้าไปโหลดได้ที่ Google Play ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560) ติดตามรายละเอียดได้ที่ลิ๊งนี้

แอพตัวอย่างคำร้อง คำขอ คำแถลง บนมือถือระบบแอนดรอย มีมากกว่า 100 ตัวอย่าง ใช้สะดวก พกพาไปได้ทุกที่ เปิดดูได้ทุกเวลา ติดตามรายละเอียดได้ที่ลิ๊งนี้

May 2008