รายละเอียดเอกสารภาค 2 สมัยที่ 70
 (2/10/2559)

ค่าสมัครรับเอกสารสรุปทางไปรษณีย์
สมัครกลุ่มวิชาเดียว กลุ่มวิชาละ 2,000 บาท
แต่ถ้าสมัครทั้ง 2 กลุ่มวิชา(วิแพ่ง-วิอาญา) ลดเหลือเพียง 3,000 บาท เท่านั้นครับ

วิธีสมัครรับเอกสารสรุปทางไปรษณีย์
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต้น
ชื่อบัญชี “ ติว-เน100 ดอทคอม ” บัญชีเลขที่ 067-2-77934-0

แล้วถ่ายรูปหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ วิชาที่สมัคร แล้วส่งข้อความมาในแฟนเพจติว-เน100ดอทคอม ได้เลยครับ


รายละเอียดเอกสารมีดังนี้นะครับ
เอกสารแนะนำวิธีการเขียนตอบ 1 เล่ม จัดส่งเอกสารในวันที่ 4 ธันวาคม 2560
เอกสารสรุปรายวิชาละ 12 เล่ม (เล่มละไม่เกิน 50 หน้า หรือถ้าเกินจะเกินนิดหน่อยครับ)
โดยจะมีคำอธิบายในเรื่องต่าง ๆ คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจและคำถามท้ายเล่มโดยจะเฉลยให้ในเล่มถัดไปครับ ซึ่งเอกสารสรุปดังกล่าวข้างต้น จะส่งทางไปรษณีย์แบบธรรมดาโดยส่งทุกวันจันทร์หลังจากคำบรรยายเนติฯ เล่มแรกออกครับ เพราะเราต้องนำหนังสือรวมคำบรรยายเนติฯ มาสรุปและดูว่ามีส่วนไหนที่แตกต่างจากของเดิม โดยกำหนดส่งเอกสาร คือ ...
เล่ม 1....จัดส่งเอกสารในวันที่....11 ธันวาคม 2560
เล่ม 2....จัดส่งเอกสารในวันที่....18 ธันวาคม 2560
เล่ม 3....จัดส่งเอกสารในวันที่....25 ธันวาคม 2560
เล่ม 4....จัดส่งเอกสารในวันที่.... 2 มกราคม 2561
เล่ม 5....จัดส่งเอกสารในวันที่.... 8 มกราคม 2561
เล่ม 6....จัดส่งเอกสารในวันที่.... 15 มกราคม 2561
เล่ม 7....จัดส่งเอกสารในวันที่.... 22 มกราคม 2561
เล่ม 8....จัดส่งเอกสารในวันที่.... 29 มกราคม 2561
เล่ม 9....จัดส่งเอกสารในวันที่.... ุ5 กุมภาพันธ์ 2561
เล่ม 10...จัดส่งเอกสารในวันที่....12 กุมภาพันธ์ 25ุ61
เล่ม 11...จัดส่งเอกสารในวันที่....19 กุมภาพันธ์ 2561
เล่ม 12...จัดส่งเอกสารในวันที่....26 กุมภาพันธ์ 2561

เอกสารติวก่อนสอบ (เก็งข้อสอบ) มีประมาณ 150 หน้า
จัดส่งทางไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS)
วิแพ่งจัดส่งเอกสารในวันที่ 15 มีนาคม 2561
วิอาญาจัดส่งเอกสารในวันที่ 22 มีนาคม 2561

May 2008