ติวก่อนสอบ ภาค ๑ สมัยที่ ๖๗
 (18/4/2553)

ติวก่อนสอบกลุ่มวิชากฎหมายอาญา ออกวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗
ท่านสมาชิกจะได้รับทางEMS ไม่เกิน ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗
ติวก่อนสอบกลุ่มวิชากฎหมายอาญา จะประกอบไปด้วย
1.สรุปหลักกฎหมาย เฉพาะเรื่องที่น่าจะออกสอบ โดยจัดทำเป็นรายข้อ
2.รวมคำพิพากษาฎีกา เฉพาะเรื่องที่น่าจะออกสอบ โดยจัดทำเป็นรายข้อ
3.อธิบายทบทวนหลักกฎหมาย เฉพาะเรื่องที่น่าจะออกสอบ โดยจัดทำเป็นรายข้อ
4.ตัวอย่างคำถาม คำตอบ เฉพาะเรื่องที่น่าจะออกสอบ โดยจัดทำเป็นรายข้อ

หมายเหตุ
ข้อสอบแต่ละกลุ่มวิชาจะมีจำนวน 10 ข้อ ดังนั้น เอกสารชุด ติวก่อนสอบ นี้จะมีตัวอย่างคำถาม คำตอบ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20 ข้อ เพื่อช่วยให้ท่านที่ไม่มีเวลาจริง ๆ จะมีก็เพียงเวลาก่อนสอบ 2-3 วันเท่านั้น จะได้ไม่ต้องอ่านหนังสือมากเกินความจำเป็นแต่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยจะทำการจัดส่งถึงมือสมาชิกทางEMS ก่อนสอบแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 7 วัน


ตัวอย่างติวก่อนสอบกลุ่มวิชากฎหมายอาญา(บางส่วน)
ติวก่อนสอบกลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง ฯ ออกวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗
ท่านสมาชิกจะได้รับทางEMS ไม่เกิน ๒๔ กัยายน ๒๕๕๗

ติวก่อนสอบกลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง ฯ จะประกอบไปด้วย
1.สรุปหลักกฎหมาย เฉพาะเรื่องที่น่าจะออกสอบ โดยจัดทำเป็นรายข้อ
2.รวมคำพิพากษาฎีกา เฉพาะเรื่องที่น่าจะออกสอบ โดยจัดทำเป็นรายข้อ
3.อธิบายทบทวนหลักกฎหมาย เฉพาะเรื่องที่น่าจะออกสอบ โดยจัดทำเป็นรายข้อ
4.ตัวอย่างคำถาม คำตอบ เฉพาะเรื่องที่น่าจะออกสอบ โดยจัดทำเป็นรายข้อ

หมายเหตุ
ข้อสอบแต่ละกลุ่มวิชาจะมีจำนวน 10 ข้อ ดังนั้น เอกสารชุด ติวก่อนสอบ นี้จะมีตัวอย่างคำถาม คำตอบ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20 ข้อ เพื่อช่วยให้ท่านที่ไม่มีเวลาจริง ๆ จะมีก็เพียงเวลาก่อนสอบ 2-3 วันเท่านั้น จะได้ไม่ต้องอ่านหนังสือมากเกินความจำเป็นแต่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยจะทำการจัดส่งถึงมือสมาชิกทางEMS ก่อนสอบแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 7 วัน


ตัวอย่างติวก่อนสอบกลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง(บางส่วน)

May 2008